Ο χαλκός είναι ένα ευλύγιστο μέταλλο το οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε πολύ εύκολα.  Έτσι λοιπόν, με τα ειδικά εργαλεία χαλκού μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάγλυφες επιφάνειες.


Βήμα - Βήμα